Rekrutacja ZS2 Nowa Dęba

Witaj na stronie rekrutacji Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
Strona przedstawia naszą atrakcyjną ofertę kształcenia
oraz umożliwia rejestrację na wybrany kierunek w naborze na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca - 10 lipca

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

23 czerwca - 7 lipca

SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH, KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH,
PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

26 czerwca - 10 lipca

DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

31 LIPCA - 4 SIERPNIA

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ O ZAŚWIADCZENIE
O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

12 SIERPNIA

PODANIE LISTY KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

13-18 SIERPNIA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

19 SIERPNIA

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH
Zalecane przeglądarki: aktualny Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft EDGE


NASZA OFERTA KSZTAŁCENIA - ZOBACZ TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA